Stránka o vojnách, bitkách a osobnostiach histórie.

Bitka pri Trafalgare

9. března 2008 v 17:36 | Odborník |  Napoleónske vojny
Bitva u Trafalgaru
28. září 1805 dorazil viceadmirál Nelson k flotile hlídkující u Cádizu. Po převzetí velení zakázal vyvěšení vlajek, které by mohlo nepřátelské flotile v Cádizu prozradit, že velení převzal obávaný velitel. Nelson toužil po rozhodující bitvě a obával se, že jeho přítomnost by mohla nepřítele od vyplutí z Cádizu odradit. Britská flotila se na jeho příkaz vzdálila od Cádizu a přístav hlídaly rychlé, lehce ozbrojené fregaty. Na delší dobu nebylo pro početné francouzsko-španělské loďstvo v přístavu dostatek zásob. Nelson věřil, že v dohledné době musí Villeneuve přístav opustit. Většina britských lodí byla řadu měsíců na moři a posádky sužovaly kurděje. Nelson neváhal vyčlenit z flotily šest lodí, které poslal do Tangeru a Gibraltaru pro čerstvé zásoby. V blížící se bitvě tak bude se sedmadvaceti řadovými loděmi stát proti přesile třiatřiceti lodí spojené francouzsko-španělské flotily.

Nelsonovy obavy, zda se mu Villeneuve postaví v bitvě, byly brzo rozptýleny. Admirál Villeneuve se už rozhodl pro vyplutí, i s rizikem podstoupit bitvu. Obdržel od Napoleona nové instrukce. Měl neprodleně zvednout kotvy, proniknout do Středozemního moře a zamířit do Neapole. K Villeneuveovi se navíc donesla zpráva o svém nahrazení admirálem Rosillym, který na Napoleonův rozkaz mířil do Cádizu. Rosilly měl cestou nehodu, rozbil se mu kočár ve kterém cestoval, a tak se o jeho příjezdu Villeneuve dozvěděl dříve než dorazil, a hodlal využít poslední příležitosti, aby si zachránil reputaci, i když byl, pokud se jednalo o střet s britskou flotilou, skeptický, a ve své vítězství příliš nevěřil. Napoleon, geniální vojevůdce na zemi, námořnictvu příliš nerozumněl. Kontraadmirál Decrés ho upozorňoval na nedostatečný výcvik, zejména u lodí španělských spojenců, z nich některé ještě nikdy nevypluly na moře. Napoleon však neustále tlačil své admirály k rozhodné bitvě a jejich zdráhání si vysvětloval jako zbabělost.

9.října 1805 seznámil Nelson své kapitány s konečným plánem bitvy. Horatio Nelson byl mezi svými důstojníky i prostými námořníky oblíben. Věřil svým důstojníkům a ti plně důvěřovali jeho schopnostem. Plány bitevních operací Nelson se svými důstojníky prodiskutoval na poradách. Nežádal po svých podřízených pomoc při rozhodování ani radu, to bylo vždy v jeho kompetenci a odpovědnosti., ale při diskuzi o válečných operacích vždy vyslechl jejich názory a důstojníci věděli, že je před svým velitelem mohou bez obav přednést. Před bitvou s francouzsko-španělskou flotilou v Cádizu se rozhodl se opustit tradiční taktiku, při které se bojující loďstva seřadila paralelně a o výsledku bitvy, která se rozdrobila na souboje dvojic lodí, rozhodla dělostřelecká palba, která trvala do té doby, než jedena z bojujících stran kapitulovala.

Nelson se rozhodl svoji flotilu rozdělit na dvě části. Viceadmirál Cuthbert Collingwood, na palubě Royal Sovereign, měl velet patnácti řadovým lodím, Nelson, na palubě Victory, přímo velel dvanácti řadovým lodím. Obě kolony se měly přiblížit kolmo k formaci protivníka a proniknout do nepřátelské linie. Část protivníkovy flotily měla být, alespoň dočasně, než by se odříznuté lodě mohly otočit a vrátit do bitvy, oddělena, čímž by se eliminovala početní převaha francouzsko-španělské flotily. Jeho odvážný plán s důrazem na vymanévrování nepřítele nebyl úplnou novinkou, v několika případech už byl s různým výsledkem proveden, ale přece jen znamenal riziko. Nelsonův plán přijali důstojníci s nadšením.

19. října 1805 začalo třicet tři řadových lodí spojené francouzsko-španělské flotily postupně opouštět Cádiz. Pozdě večer, 20. října 1805, opustily poslední lodě Cádiz a zamířily na jih do Středozemního moře. Britská flotila zhasla světla a utajeně začala nepřátelskou flotilu sledovat. Ráno, 21. října 1805, plula britská flotila na jihovýchod, aby odřízla Villeneuveovým lodím cestu. Britské loďstvo se dostalo dále od protivníka, a tak Nelson nařídil flotile, aby se otočila o 360 stupňů. Během tohoto manévru se Francouzi a Španělé přiblížili tak, jak Nelson potřeboval. V 6, 10 hodin se britské loďstvo na Nelsonův rozkaz rozdělilo podle plánu na dvě útočné kolony a začalo se přibližovat k nepříteli.
Na návětrné straně směřovala k nepřátelskému loďstvu kolona vedená Nelsonem na Victory ( 100 děl ) následovaná loděmi Temeraire ( 98 děl ), Neptune ( 98 děl ), Leviathan ( 74 děl ), Conqueror ( 74 děl ), Britannia ( 100 děl ), Ajax ( 64 děl ), Agamemnon ( 64 děl ), Orion ( 74 děl ), Minotaur ( 74 děl ), Spartiate ( 74 děl ), Africa ( 64 děl ).

Po Nelsonově pravici, na závětrné straně, útočil Collingwoodův Royal Sovereign ( 100 děl ) následovaný loděmi Belleisle ( 74 děl ), Mars ( 74 děl ), Tonnant ( 80 děl ), Bellerophon ( 74 děl ), Colossus ( 74 děl ), Achille ( 74 děl ), Revenge ( 74 děl ), Defiance ( 74 děl ), Swiftsure ( 74 děl ), Polyphemus ( 64 děl ), Dreadnought ( 98 děl ), Thunderer ( 74 děl ), Defence ( 74 děl ) a Prince ( 98 děl ). Celkem disponovala britská flotila 2 138 děly. Na palubách britských lodí se k bitvě chystalo 17 000 mužů.

Obě flotily navázaly vizuální kontakt asi ze vzdálenosti sedmnácti kilometrů. Kolem osmé hodiny vydal Villeneuve rozkaz k návratu do Cádizu. Francouzsko-španělská flotila se začala obracet a v její formaci nastal zmatek. Když se lodě konečně seřadily do nepravidelného půlměsíce a vypluly směrem k Cádizu, bylo už na únik pozdě. U mysu Trafalgar došlo k tolik očekávanému rozhodujícímu střetnutí o nadvládu nad světovými oceány.

Třicet tři řadových lodí francouzsko-španělské flotily pomalu plulo na sever v pořadí Neptune ( 80 děl ), Scipion ( 74 děl ), Intrépide ( 74 děl ), Formidable ( 80 děl ), Mont Blanc ( 74 děl ), Duguay-Trouin ( 74 děl ), Rayo ( 100 děl ), San Francisco de Asis ( 74 děl ), San Augustin ( 74 děl ), Héros ( 74 děl ), Santissima Trinidad ( 130 děl ), Bucentaure ( vlajková loď admirála Villeneuva, 80 děl ) ), Redoutable ( 74 děl ), San Yusto ( 74 děl ), Neptune ( 80 děl ), San Leandro ( 64 děl ), Indomptable ( 80 děl ), Santa Ana ( 112 děl ), Fougueux ( 74 děl ), Monarca ( 74 děl ), Pluton ( 74 děl ), Algéciras ( 74 děl ), Bahama ( 74 děl ), Aigle ( 74 děl ), Swiftsure( 74 děl ), Montanez( 74 děl ), Argonaute ( 74 děl ), Argonauta ( 80 děl ), San Ildefenso ( 74 děl ), Achille ( 74 děl ), Principe de Asturias ( 112 děl ), Berwick ( 74 děl ) a San Juan de Nepomuceno ( 74 děl ). Spojené francouzsko-španělské loďstvo mělo v dělech převahu, na britské loďstvo se chystalo pálit 2 626 děl. Početně byli Francouzi a Španělé o několik tisíc mužů silnější. Obě loďstva disponovala i několika fregatami a brigami, ale tyto lodě se vzhledem ke své slabé výzbroji do bitev řadových lodí nezapojovaly.

Britské loďstvo se začalo pomalu přibližovat k francouzským a španělským lodím. Do bojového střetu zbývalo ještě asi šest hodin. Posádky lodí se začaly chystat na boj. Dělostřelci přisunovali děla do bojového postavení ke střílnám, z pracháren bylo přinášeno střelivo. Paluby byly posypány pískem, aby se po nich, v boji, až bude podlaha zbrocená krví, dělostřelci neklouzali. Námořníci upevňovali nábytek, rozebírali přepážky v důstojnických kajutách, brousili meče. Na bitvu se připravovali i psychicky. Někteří, z těch co uměli psát, psali závěti a poslední dopisy. Na Victory hrála muzika a několik námořníků začalo tancovat. Viceadmirál Nelson, v doprovodu kapitána Victory Thomase Hardyho, obcházel paluby a povzbuzoval mužstvo k boji. Poslední dopis sepsal i Nelson. V dopise ze dne 21. října, " na dohled od spojeného francouzsko-španělského loďstva " apeloval na britskou Korunu, aby se postarala o jeho dlouholetou milenku Emmu Hamiltonovou a adoptivní, ve skutečnosti vlastní nemanželskou, dceru Horatii.

Kolem jedenácté hodiny provedl Nelson inspekci dělostřeleckých baterií a pochválil důstojníky za dobrou přípravu k boji a naposledy instruoval Collingwooda, v kterém úseku má prorazit mezi Villeneuveovy řadové lodě. Podle původního plánu měl na francouzsko-španělskou flotilu zaútočit nejprve Collingwood, ale slabý vítr zapříčinil, že obě britské útočné kolony dorazily k nepřátelským řadovým lodím současně. Kapitán Hardy se pokoušel Nelsona přemluvit, aby odložil admirálskou uniformu a oblékl méně nápadný oblek. Nelson jeho návrh odmítnul, a stejně, se slovy " moje místo je zde ", zavrhl i návrh kapitána Blackwooda, aby opustil vlajkovou loď a vedl bitvu z bezpečnějšího místa na palubě doprovodné fregaty Euryalus. O tom, že se Nelson v bitvách neskrýval před nebezpečím svědčí i jeho zranění, ta nejtěžší ho stála pravou ruku a jedno oko. Veterán mnoha bitev věřil v osobní příklad svým vojákům a tomuto krédu se nezpronevěřil ani ve své nejdůležitější, a jak se později ukázalo i poslední, bitvě.

Na posádky britských lodí měla pozitivní psychologický dopad i událost, která se stala v předvečer bitvy, a která nám rovněž ukazuje Nelsona jako prozíravého velitele, který soucítí se svými vojáky. Nelson tehdy nechal přivolat zpět fregatu, která odvážela poslední poštu, kvůli mladému kadetovi, který nestačil odeslat svůj dopis.

Nelson stojící na velitelském můstku, ve své admirálské uniformě se všemi vyznamenáními na hrudi, byl nepřehlédnutelným a nejlákavějším terčem pro nepřátelské ostrostřelce. Těsně před začátkem bitvy odeslala Victory flotile Nelsonovo poselství "Anglie očekává, že každý muž splní svoji povinnost".
V poledne se čela obou britských kolon přiblížila na dostřel lodí francouzsko-španělské flotily. Z asi pětisetmetrové vzdálenosti začaly francouzské a španělské lodě pálit bočními salvami na blížící se britské loďstvo. Britské lodě, které se k nepřátelské flotile blížily čelně, musely téměř půl hodiny snášet nepřátelskou palbu, bez možnosti ji opětovat. Nelson s Victory mířil přímo do středu linie nepřítele na vlajkovou loď admirála Villeneuva Bucentaure a majestátní Santissima Trinidad. Ve 12,15 hodin byla poprvé zasažena Victory plující v čele kolony. Na Victory se, stejně jako na čelní loď druhé kolony, Collingwoodovu Royal Sovereign, zpočátku soustřeďovala nepřátelská palba několika lodí. Útočící britské kolony měly výhodu v neklidném moři, vlnobití negativně ovlivňovalo přesnost střelby francouzských a španělských lodí. Ve 12,30 hodin konečně promluvila děla Victory. Vlajková loď admirála Nelsona se vklínila do nepřátelské linie mezi Bucentaure a Redoutable. Hned první boční salva Victory doslova zmasakrovala posádku Bucentaure, zabila 400 mužů a zničila 20 děl. Ve stejnou dobu pronikla do francouzsko-španělské linie i vedoucí loď druhé britské útočné kolony, Royal Sovereign, a bočními salvami napadla Santa Anu a Fougueux. Ve 12,50 hodin se Victory dostala tak blízko Redoutable, že se do sebe obě lodě zaklesly ráhnovím. Victory se ocitla v těžké situaci. Francouzští ostrostřelci z Redoutable, kteří patřili k těm dobře vycvičeným, zasypali Victory přesně mířenou sprškou střel a pobili takřka všechny muže na horní palubě. Admirál Nelson, ač nejvíce nápadný, paradoxně vydržel, spolu s kapitánem Hardym, nezasažen jako jeden z posledních na horní palubě.

Ve 13,15 hodin se ale osud Horatia Nelsona naplnil. Kulka francouzského ostřelovače z Redoutable ho zasáhla do ramene, pronikla plícemi a zasáhla páteř. Smrtelně raněný Nelson byl odnesen do podpalubí. Lékaři mu už nemohli pomoci. Francouzští vojáci z Redoutable se chystali vzít palubu Victory útokem. Naštěstí se do bitvy postupně zapojovaly další britské lodě. Nelsonovu Victory kryly Temeraire a Conqueror, Collingwoodovu vlajkovou loď podpořily Belleisle a Mars. Temeraire přirazila k boku Redoutable a salvou rozprášila francouzský výsadek chystající se vstoupit na Victory. Střelba z bezprostřední blízkosti kartáči nebo koulemi spojenými řetězem si začala vybírat strašlivou daň. Temeraire a Victory palbou prakticky zlikvidovaly posádku Redoutable. Zabito nebo zraněno bylo 500 mužů z 643 členné posádky. Redoutable stáhla vlajku a vzdala se. Těžce poškozena byla i Victory, která přišla o stěžeň a kormidlo. Po druhé hodině odpolední kapitulovala i vlajková loď admirála Villeneuva Bucentaure a byla obsazena výsadkem z Conqueroru. Dobyta byla i další francouzská loď Fougueux.

Bitva se začala vyvíjet jednoznačně ve prospěch britské flotily. Rozhodujícím faktorem britské převahy byla lepší vycvičenost posádek i důstojníků. Ukázalo se, že několikaletá blokáda Francouzů a Španělů v jejich přístavech se negativně odrazila na jejich bojeschopnosti. Britské lodě byly takřka nepřetržitě po dobu několika měsíců nebo i let na moři a mohly se stále cvičit ve střelbě i navigaci. Francouzi a Španělé, přestože se jim několikrát dařilo prorazit z blokovaných přístavů, nebyli nikdy na otevřeném moři takovou dobu, kterou nutně potřebovali k výcviku posádek. I podle těch nejstřízlivějších odhadů dokázali britští dělostřelci v bitvě u Trafalgaru pálit minimálně třikrát rychleji než jejich protivníci.
Santissima Trinidad, největší a nejskvělejší válečná loď své doby, byla terčem honičky osmi britských plavidel, a nakonec byla zajata výsadkem z lodě Prince. O krvavé lázni na její palubě podal svědectví poručík Bedcock, který se svým oddílem vstoupil na palubu " paluba byla pokryta krví, mozky, vnitřnostmi a hromadami zmrzačených mrtvol ".

V podvečer, kolem šestnácté hodiny, gratuloval kapitán Hardy Nelsonovi k vítězství v bitvě a obsazení patnácti lodí lodí francouzsko-španělského loďstva. Sdělil mu svůj názor, že velení nad britskou flotilou by měl převzít viceadmirál Collingwood. Nelson suše poznamenal, že dokud žije, velí britské flotile on sám. O půl hodiny později, v 16,30 hodin, v době kdy už bylo v britských rukách osmnáct lodí, viceadmirál, vikomt Horatio Nelson zemřel. Bitva už téměř skončila, ozývaly se poslední sporadické výstřely.
V 17,30 hodin bylo definitivně dobojováno. Bitva skončila drtivou porážkou francouzsko-španělské flotily. Britové obsadili sedmnáct lodí, osmnáctá vyhořela. Čtyři lodě se pokusily uniknout na širé moře, ale byly záhy dostiženy a rovněž zajaty. Z prohrané bitvy uprchlo jedenáct řadových lodí španělského admirála Graviny, které byly Nelsonovou útočnou kolonou odříznuty od jádra francouzsko-španělské flotily. Ani se nepokusily o návrat do bitvy a ukryly se v Cádizu.

V bitvě u Trafalgaru bylo zabito 4 408 mužů ze spojené francouzsko-španělské flotily a 2 250 dalších bylo zraněno. Padlých Britů bylo desetkrát méně, 449. 1214 jich bylo v bitvě zraněno. Do britského zajetí padly tisíce francouzských a španělských vojáků a námořníků, včetně vrchního velitele admirála Pierra Charlese de Villeneuve. Zajaté francouzské a španělské lodě byly v bitvě těžce poškozeny a bouře, která přišla večer po bitvě, jich většinu potopila. Britští námořníci tak přišli o peníze z prodeje dobytých lodí.

Tělo admirála Nelsona, který si přál být pohřben v Anglii, bylo zakonzervováno v sudu s kořalkou. Victory byla natolik poškozená, že musela být před cestou do Anglie provizorně opravena v Gibraltaru. 7. listopadu 1805 zvěstovaly noviny a plakáty v Londýně zprávu o vítězství v bitvě u Trafalgaru, zajetí nepřátelské flotily a smrti viceadmirála Nelsona. Radost nad definitivním odvrácením hrozby Napoleonovy invaze se mísily se smutkem ze smrti Horatia Nelsona.

Státní pohřeb národního hrdiny se konal 9. ledna 1806. Ostatky Horatia Nelsona spočinuly v londýnské katedrále sv. Pavla v rakvi vyrobené ze stěžně francouzské válečné lodě L´Orient, vlajkové lodě francouzské eskadry poražené Nelsonem v bitvě na Nilu u Abúkiru.

Poražený admirál Villeneuve byl po Nelsonově pohřbu propuštěn ze zajetí. Po návratu do Francie spáchal z obavy před vojenským tribunálem sebevraždu.

Bitva u Trafalgaru, poslední velká bitva plachetních lodí, s konečnou platností rozhodla souboj o nadvládu nad světovými oceány ve prospěch Velké Británie. Napoleon byl izolován na kontinentě a ani jeho úspěch v bitvě u Slavkova, 2. prosince 1805, kde porazil spojená rusko-rakouská vojska, na tom nemohl nic změnit. Velkou Británii nemohl nijak přímo postihnout. Neúspěch kontinentální blokády, kterou chtěl Napoleon ochromit britský obchod a donutit tak Vekou Británii k uzavření výhodného míru, ho nakonec zavedl do Ruska, kde byla jeho moc rozhodujícím způsobem podlomena a předznamenala jeho pád. Následovalo více než sto let dominance Velké Británie jako vládkyně moří a světové velmoci číslo jedna.
Zdroj: www.valka.cz Je to naozaj super stránka!
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Francis Drake. Hovorí vám niečo toto meno?

Áno! Viem kto to je. 48.4% (46)
Niečo by som o ňom vedel/a povedať. 27.4% (26)
Už som to meno počul/a. 7.4% (7)
Neviem o ňom nič. 16.8% (16)

Komentáře

1 DanielStake DanielStake | E-mail | Web | 12. června 2017 v 16:51 | Reagovat

<a href=http://geacc.webs.fcm.unc.edu.ar/publicaciones/>essay typer</a>

2 raybangr raybangr | E-mail | Web | 13. října 2017 v 0:35 | Reagovat

Eκπτώσεις στα γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban greece</a>. Οι χαμηλότερες τιμές που έγιναν ποτέ στα Rayban. Προλάβετε τα καλύτερα σχέδια πριν εξαντληθούν…
Διάλεξε ανάμεσα σε 367 Γυαλιά Ηλίου Ray Ban Γυναικεία το προϊόν που σου ταιριάζει στην καλύτερη τιμή. Μοντέλα 2017. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>
Γυαλιά Ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι? ηλ?ου</a>, Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, Ανδρικά Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, προσφορές γυαλιά ηλίου, αγορά γυαλιά ηλίου.
Αγοράστε 1.016 <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι?</a> Γυαλιά ηλίου σε οικονομικές τιμές από το online κατάστημά μας. Γρήγορη και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Polaroid - Επώνυμα Γυαλιά Ηλίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι? ηλ?ου</a> Μη χάσετε τις μοναδικές προσφορές μας!
Αγοράστε αυθεντικά γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban wayfarer</a> , στην καλύτερη τιμή και Δωρεάν ... Ηλίου rayban Ανδρικά | Γυαλιά Ηλίου rayban Γυναικεία | Γυαλιά οράσεως rayban
Η καλύτερη τιμή, ευκαιρίες & προσφορές για <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι?</a>. Σύγκριση προϊόντων, τιμών & χαρακτηριστικών. Δες αξιολογήσεις ... Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου.
Carrera, D&G, Gucci, <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban greece</a>, Tommy Hilfiger και πολλά ακόμα επώνυμα γυαλιά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

3 Dannyrek Dannyrek | E-mail | 28. listopadu 2017 v 18:54 | Reagovat

i need cash fast <a href=http://paydayinstallmentloans.org>installment payday loans no credit check</a> i need money today <a href=http://ineedmoneyfastionline.org>i need money now no credit check</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama