Stránka o vojnách, bitkách a osobnostiach histórie.

Únor 2008

Nejaké obrázky

24. února 2008 v 16:33 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout alias Odborník :-D |  Rímska ríša
Tu sú nejaké obrázky k tým Púnskym vojnám.
Toto je hannibalovo vojsko prekračujúce Alpy.
Nasledujú obrázky troch základných rímskych jednotiek tej doby : hasttati, principes a triari.
Hastati- radová ľahká pechota ranej rímskej armády.
Na tomto obrázku sú principes- skoro to isté čo hasttati len lepšie obrnení a principes sú už ťažká pechota, ktorá, ako aj hasttati najprv odhodia oštepy a vrhnú sa do boja muža proti mužovi s krátkymi rímskymi mečmi.Na tomto obrázku sú zobrazení s čiernymi chocholmi a s oštepmi v ruke. A sú tu zobrazení aj triari, ktorí sú elitou ranej rímskej armády v ich radoch slúžia vojaci z aristokratických rodín a z rodín tých bohatších Rimanov. Mali zabezpečení ten najlepší výcvik. Sú to narozdiel od predchádzajúcich dvoch jednotiek ťažký kopijníci. Na obrázku majú červené chocholy a pochopyteľne kopiju v ruke.
O kartáginskej armáde som toho moc nenašiel ale používali bojové slony a mali aj dobrú pechotu napr. iberskú(čiže španielsku) ľahkú pechotu a africkú pechotu a núbijskú ľahkú pechotu a určite aj iné druhy ale nepoznám ich mo žno sa budem niekedy hrabať na internete a nájdem ich. :-D

Púnske vojny

22. února 2008 v 22:28 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout alias Odborník :-D |  Rímska ríša
Púnske vojny sú konflikt medzi Rímskou ríšou a Kartágom. Sú známe ako púnske pretože Rimania nazývali Kartágincov Poeni čiže Púni. Boli tri Púnske vojny od roku 264 pred našim letopočtom po rok 146 pred našim letopočtom. Nasleduje oveľa podrobnejší článok o týchto vojnách.

Príčiny púnskych vojen

V prvej polovici 3. stor. pred Kr. expanzívnou politikou ovládli Rimania celú Itáliu a dostali sa do bezprostredného kontaktu s Kartágom, ktoré v tomto období ovládalo časť územia na Sicílii.
Kartágo ako mestský štát, zameraný na obchodnú činnosť, hľadalo neustále nové trhy, zdroje surovín i odbytiská. Okrem toho ako poľnohospodársky vyspelý štát hľadal aj nové územia pre extenzívnu poľnohospodársku výrobu a priestor pre odbyt svojich poľnohospodárskych produktov. To všetko nútilo Kartágo do rozširovania nových záujmových sfér vplyvu. Sicília bola pre Kartágo dôležitá ako potravinová základňa, ale aj ako vojenský oporný bod, odkiaľ bolo možné podnikať ďalšie výpravy do západného i východného Stredomoria.
Zároveň sa stala Sicília základňou Kartága pre prenikanie na sever na ostrov Sardíniu, Korziku a Elbu, kde boli dôležité zdroje kovových rúd. Hľadanie zdrojov rôznych surovín priviedlo Kartágo aj do Hispánie, kde sa nachádzali ložiská striebra a medi, ale Iberský polostrov bol zároveň dôležitým tranzitným územím na prenikanie k Britským ostrovom, odkiaľ sa získaval dôležitý cín. Púnske kolónie na Hispánii (Gades - Cádiz, Malaca - Malaga) predstavovali aj dôležité základne pre ďalšie námorné výpravy za "Heraklove stĺpy" do Atlantického ocánu, kde pokračovali buď v cestách na sever k Britským ostrovom alebo na juh pozdĺž západného pobrežia Afriky.
Toto všetko predstavovalo vo všeobecnosti budúce možné miesta a skutočné príčiny konfliktov medzi Kartágom a Rímom, hoci jednotlivé púnske vojny prepukli kvôli iným problémom.

Prvá púnska vojna (264-241 pred Kr.)

Zámienka k vojne

Bezprostredným podnetom k prvej vojne s Kartágom boli udalosti na Sicílii a v meste Messane. Na začiatku 3. stor. pred Kr. si syrakúzsky tyran Agathoklés najal žoldnierov z Kampánie, ktorí sa nazývali Mamertini ("Martovi synovia"). Po Agathoklovej smrti (v roku 289 pred Kr.) sa žoldnieri zmocnili prístavného mesta Messany, aby si vytvorili základňu a oporný bod, kde by sa mohli chrániť. Pred tlakom gréckych miest, a najmä Syrakúz (tam už vládol Hieron II.), sa obrátili so žiadosťou o podporu na Kartágo i Rím. Zatiaľ čo v Ríme vládnuce kruhy (senátorská aristokracia) váhali s vyslaním pomoci, pretože sa nechceli zapliesť do konfliktu mimo Itálie, predstavitelia Kartága okamžite poslali vojsko, ktoré obsadilo Messanu a podmanilo si aj Mamertinov. Bezprostredné susedstvo kartaginského vojska s Itáliou napokon aj v Ríme vyprovokovalo vojenské nálady, ľudové zhromaždenie odhlasovalo vyslanie vojska na Sicíliu a r. 264 pred Kr. vojenský konflikt naplno prepukol.

Priebeh bojov

Rimania pomerne rýchlo ovládli Messanu, z ktorej ustúpilo kartaginské vojsko. Pod dojmom prítomnosti Rimanov na Sicílii sa Hieron II. spojil s Kartagincami, ale čoskoro prešiel na stranu Rimanov. Základňou a oporou Kartága na Sicílii sa stalo bohaté a silno opevnené mesto Akragas (dn. Agrigento) na južnom pobreží. Rimania ho po dlhom obliehaní v roku 262/261 dobyli. I po strate tohto oporného bodu malo Kartágo výhodu v silnom loďstve, pomocou ktorého kontrolovalo vody okolo Sicílie.
Rimania až do prvej púnskej vojny námorné loďstvo nepoužívali a nemali ani skúsenosti z námorných bojov. Preto keď sa im podarilo zajať nepoškodenú kartaginskú loď, s pomocou sicílskych Grékov vybudovali podľa jej vzoru flotilu bojových lodí. Tie prispôsobili pre vlastné potreby sklopnými plošinami (lat. corvus), ktoré po priblížení sa k nepriateľskej lodi spustili, obe lode pevne spojili a námorný boj tak premenili vlastne na akýsi pozemný boj.
V roku 260 pred Kr. zviedli Rimania prvú úspešnú námornú bitku pri Mylách (pri severozápadnom pobreží Sicílie). Rímskym veliteľom bol Gaius Duilius a Rimania zničili svojou novou taktikou asi 50 kartaginských lodí. Ešte zdrvujúcejšiu porážku utrpelo Kartágo v bitke pri myse Eknomos (takisto pri severozápadnom pobreží Sicílie) r. 256 pred Kr. Toto víťazstvo otvorilo Rimanom cestu pre vyslanie pozemného vojska priamo do Afriky. Konzuli Lucius Manlius Vulso a Marcus Attilius Regulus zhromaždili silné vojsko, ktorého jedna časť (pod Vulsonovým velením) zostala na Sicílii, zatiaľ čo Regulus sa vylodil v Afrike. Na rímsku stranu sa začalo pridávať domáce obyvateľstvo, nespokojné s kartaginskou nadvládou. V takejto situácii bolo Kartágo ochotné rokovať o mieri, ale rímske podmienky boli také tvrdé, že ich Kartaginci odmietli a pokračovali v boji. Regulovo vojsko sa dostalo do ťažkostí a na jar roku 255 pred Kr. utrpelo ťažkú porážku. Len časť vojska zachránilo rímske loďstvo, ktoré následná búrka na mori zničila pri spiatočnej ceste. Väčšina rímskeho vojska v Afrike bola zničená alebo padla do zajatia. Medzi zajatcami bol aj konzul M. Attilius Regulus.
Konzula Regula chceli Kartaginci využiť ako mierového posla. Prepustili ho na čestné slovo a poslali ho do Ríma, aby predniesol návrh mierových podmienok v senáte. Regulus však radil spoluobčanom, aby mierové podmienky neprijali. Po rozhodnutí senátu sa vrátil späť do Kartága, kde bol popravený.
V nasledujúcich rokoch sa boje opäť preniesli na územie Sicílie. Opornými bodmi Kartága boli mestá Lilybaeum a Drepanum, zatiaľ čo Rimanom sa podarilo dobyť mesto Panormos (dnešné Palermo). Keď sa stal vrchným veliteľom púnskeho vojska na Sicílii Hamilkar Barkas (=Blesk), začal ohrozovať územie južnej Itálie. Preto sa Rimania rozhodli vybudovať nové loďstvo, ktoré by odrezalo kartáginské vojsko od zásobovania z materskej krajiny. Peniaze na stavbu lodí získali štátnymi pôžičkami od bohatých občanov Ríma. Nové rímske loďstvo roku 241 pred Kr. pod velením C. Lutatia Catula v bitke pri Aigetských ostrovoch (na západ od Sicílie) porazilo opätovne kartaginské loďstvo. Táto porážka donútila kartaginskú stranu začať rokovania o mierových podmienkach.

Mierové podmienky

Rimania využili oslabenie Kartága a diktovali mu veľmi tvrdé požiadavky. Zmocnili sa území na Sicílii, ktoré pôvodne ovládalo Kartágo a zabezpečili nezávislosť Syrakúz a ich vládcovi Hieronovi II. Kartágo muselo prepustiť všetkých rímskych zajatcov a v priebehu desiatich rokov muselo zaplatiť 3200 talentov vojnových náhrad.

Dôsledky prvej púnskej vojny

Kartágo bolo vojnou oslabené a stratilo vplyv v Tyrhénskom mori a na Sicílii. Ťažká povojnová situácia spôsobila, že sa omeškali platby gréckym žoldnierov v kartaginských službách, ktorí sa v roku 238 pred Kr. pod velením Xanthippa vzbúrili. K vzbúrencom sa opätovne pridávali aj príslušníci domorodých kmeňov, takže Hamilkar Barkas len s vypätím všetkých síl vzburu potlačil. Kartágu čiastočne pomohol aj samotný Rím, ktorý prepustil zo zajatia kartaginských vojakov, čím Kartágo posilnilo svoje vojenské sily. Rím však využil ťažké postavenie svojho nepriateľa a roku 238 ovládol aj Sardíniu, ktorej obyvateľstvo sa takisto vzbúrilo proti kartaginskej nadvláde a požiadalo Rimanov o pomoc, a Korziku, ktorú pôvodne kontrolovalo Kartágo. To sa nemohlo zapliesť do novej vojny s Rímom a preto sa muselo s touto stratou zmieriť.

Správa nových území

Získaním Sicílie, Sardínie a Korziky museli Rimania riešiť problém správy a administratívy nových území. Z dobýtych území sa stali provincie, prvé územia, ktoré Rím získal mimo územia Itálie. V prvých rokoch po dobytí spravoval provinciu víťazný vojvodca, ktorý zároveň vyberal na dobytom území dane. Veľkú časť pôdy na dobytom území Rimania okupovali, stal sa z nej ager publicus (štátna pôda), ktorú prideľovali ako korisť vojakom, alebo ju prenajímali za peniaze. Od roku 242 pred Kr. v Ríme volili tretieho a štvrtého prétora, do ktorých kompetencie spadala správa prvých dvoch provincií.
Neskôr pribudnú informácie aj o ostatných Púnskych vojnách. A aj nejaké obrázky. :-)

Legionár

22. února 2008 v 20:39 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout alias Odborník :-D |  Rímska ríša
Tak tu je legionár v plnej zbroji.

Výstroj a výzbroj rímskych legionárov

22. února 2008 v 20:39 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout alias Odborník :-D |  Zbrane, vybavenie, technika.....
Plátové brnenie - Lorica SegmentataOdev pod brnenie- SubarmalisDva oštepy - PilumMeč - GladiusDýka - Pugio
Holenné chráničeHelma - CoolusVojenský pás - CingulumDrevenný meč - RudisMalý nôž
Štít - ScutumObal na štítTunicaNohavice - Bracae, FeminaliaPlášť - Paenula, Sagum
Sandále - CaligaePonožky - UdonesŠál - FocaleKôl na nosenie výstroje - FurcaKôly do palisády - Pilum muralia
Kabela - LoculusKovová fľaša - LagunculaVak na vodu - Vesica aquaeKôšIhlice a spony - Fibulae
Sekera - DolabraRezač mačiny - Lamina caespitiLopata - PalaPeniaze - Pecunia
Ešus - PateraPohár, MiskaLyžica, Vidlička
¨
Ďalšie súčasti výstroja:
Drobné hygienické potreby,
Hrebeň, Huba na umývanie, Britva
Čiapka , Prikrývka, Spodné oblečenie
Na pochode zásoba jedla na tri dni, v tábore samozrejme oveľa viac:
Soľ, olivový olej, med, sušené ovocie a zelenina, orechy, sušené alebo solené mäso, obilie, múka, tvrdý syr, chlieb …..
Veci na spríjemnenie života:

Peniaze, listy z domu, talizmany, kocky, bronzové ihly, nite a špagáty, pár klincov, kus kože, liečivé bylinky, balíček prvej pomoci …..
V dlhodobých táboroch sa samozrejme zoznam vecí primerane rozrástol.
Vačšinu výstroja niesol legionár zbalenú a zavesenú na kole na pleci. V prípade, že armáda pochodovala cez nepriateľské územie, vojak pochodoval v plnej zbroji,
so štítom v ľavej ruke. Celková hmotnosť výstroje sa pohybovala okolo 30 kg (údaje sa rôznia) a podľa niektorích autorov boli legionári schopní prejsť denne až 40 km.
Tak keby som mal toto všetko nosiť tak neviem neviem. :-D

Križiacke výpravy

21. února 2008 v 22:46 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout :-D |  Križiacke výpravy
Takže som sa rozhodol že tu napíšem konečne nejaký článok. Tento bude o Križiackych výpravách, čo by malo vyplívať už len z nadpisu, ale neočakávajte hne´d majstrovský a podrobný článok tento bude pre tých čo nemajú o keižiackych výpravách ani šainu alebo vedia len málo. :-)
Križiacke výpravy začali v roku 1096 a vyhlásil ich pápež Urban II. Bolo ich dokopy osem, ale nepočítam výpravu deťí takže ked to dáme dokopy tak deväť križiackych výprav, ktoré trvali od roku 1096 po rok 1270. Vo všeobecnosti boli tieto vojnové ťaženia úplne na prd pretože z nich nebol žiadny úžitok možno až na to že kresťania si priblížili arabské vynálezy. Podľa mňa tieto vojny rozdúchali náboženské nepokoje na strednom východe, ktoré trvajú až dodnes. Križiaci skôr či neskôr prišli o každé moslimské mesto, ktoré obsadili. Významné mestá ktoré boli v rukách Križiakov : Jeruzalem - hlavným cieľom výprav bolo dobyť Jeruzalem- židovské kresťanské a moslimské sväté mesto. Prvej a Šiestej výprave sa to podarilo ale iba dočasne. Ďalej mesto Akkon, ktoré dobyl anglický kráľ Richard Levie Srdce. Práve pri Akkone si vyslúžil tento prívlastok. Akkon bolo mocné prístavné mesto, ktoré vydržalo v rukách Križiakov najdlhšie, ale nakoniec moslimovia dobyli aj to. Ďalej prístav Jaffa o ktorom toho viem málo. Viem len že to bol významný prístav relatívne blízko Jeruzalema. Viac miest nepoznám, ale som si istý že ich bolo veľa. No ešte som tu ani poriadne nenapísal čo bolo hlavným cieľom Križiackych výprav. Cieľom bolo ako som už spomínal dobyť Jeruzalem, ale aj okolie a hlavne kresťanské svätá miesta ako napr. Nazaret a Betlehem.
Neviem čo tu mám ešte o Križiakoch napísať, ale určite sa tejto téme budem dôkladnejšie venovať, pretože patrí medz moje obľúbené. Prosím svoje pripomienky, návrhy alebo hocičo iné napíšte do komentov. A mimochodom ten obrázok hore by mal znázorňovať Richarda Levie Srdce pri boji so Saracénmi, ale pri akom?? to ani srnky netušia. :-D

Články

21. února 2008 v 15:35 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout :-D
Ked tu pribudnu nejake clanky tak budu vecsinou roztriedene do rubrik :Starovek, Stredovek, Novovek, Prvá a Druhá svetová vojna. Mozno este nejake rubriky pribudnu ale asi nie.

Anketa

21. února 2008 v 10:43
No tak tu je ta anketa. :-D :-D :-D

Anketka!!!

20. února 2008 v 22:13 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout :-D
Hned tu strcim aj taku malu anketku. PROSIIIIIIIM ODPOVEDAJTE UUUUPRIMNE!!!! :-D

Nehambite sa!!!! :-D

20. února 2008 v 22:11 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout :-D
Nehambite sa napisat do komentov ze by ste tu radi videli clanok ktory vas zaujima staci len napisat temu a ja tu nieco zosmolim!! :-D

Nová stránka!!!

20. února 2008 v 20:52 | Poľný maršál francúzskej armády Louis Nicolas Davout :-D
Zdravim na novej stranke o slavnych bitkach a vojnach historie. Zatial tu este nic nie je ale dufam ze v buducnosti bude tato stranka aj napomocna pre navstevnikov aj ked neviem akych. :-D